نمی رسد
نه پای من به تو
نه پای هیچ کس
به سر سپردنم
رها شو،
پر بگیر
که من به خاطرت ، چنین گذشته ام
که من چنین نشسته باورم به پای تو
نمی رسی به من
نشسته ام؛ برو..

 


س.محمدیان

/ 2 نظر / 55 بازدید
پرویز

[گل]درود بر شما سمیه محمدیان گرامی[گل]