یک شعر انگلیسی بدون مناسبتی خاص. مخاطبش هم مادر یکی از دوستان انگلیسی الاصلم  که  این روزها  خیال مسلمان شدن دارد. شعر البته ارتباطی به این موضوع ندارد. فقط خواستم بگویم در روزگاری که خودمان را به آب و آتش می زنیم تا  شاید در کنجی دور از اجبارها و دین گرایی ها به خودمان برسیم کم نیستند کسانی که از دنیای خودمختاری ها و خودگرایی ها خسته اند و قدر چیزی که هرگز حس نکرده بودند را فهمیده اند..آنهم به دور از همه ی دروغ ها و دلزدگی ها. آه که  ما چقدر به دنبال نداشته هایمان می گردیم..نداشته هایی که وجود ندارند!

 

                                                                                                                                                               Palm reader

 

;You never believed in none of them

 `those two faced untruthful people`

                       . You called them all  

                             ,But among them

                                        the mirror

                       , Was the only one who

                       , following  the fine lines

                 could read   the detachment of

ties

between your hearts

You hid your hot red high heels

,Not to remember

 ,Just how cold

,Just how pale

Were the moments of

Stepping-

Down

Slowly

From praising of

 .his eyes

 …..

? `Tel me, who betrayed

  :You ask your Two faced-`truthful `palm reader`

was it the lurking time

taking away his desire  

 Or was it the lies, lying down behind

  ? His love

 

 by:somaiyeh mohammadian

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
او

سلام سوگ مادر محترم را تسلیت می گویم و به خود زنهار می دهم آنک مرگ!

جوادآقا

سلام بر خوهار بزرگوار و غيورمان از اينکه در لانه ي روباه پير ايرانيِ مسلمان مانده ايد بر شما مي بالم... خيلي دعاتان خواهم کرد خوهار...